statni-svatky-ostatni-svatky-dny-pracovniho-klidu-zakaz-prodeje-zavreno-v-obchodech-o-svatcich - QUICK MAGAZÍN | TIŠTĚNÝ ČASOPIS | Aktuality | Zdraví | Trendy | Historie | Právo | Ekonomika | Politika | www.quick-magazin.cz

QUICK MAGAZÍN - LIVE VYSÍLÁNÍ
Aktuality     Zdraví     Trendy     Historie     Právo     Ekonomika     Politika     Eshop     LIVE
Přejít na obsah
STÁTNÍ SVÁTKY
OSTATNÍ SVÁTKY
VÝZNAMNÉ DNY
DNY PRACOVNÍHO KLIDU
ZÁKAZ PRODEJE O SVÁTCÍCH V OBCHODĚilustrační foto: Pixabay

Které dny jsou státem (zákonem) uznány jako dny státního svátku, a dále dny ostatních svátků a významnými dny v České republice?

V této souvislosti, kdy je pracovní volno a kdy jsou zavřené některé obchody?


Státní svátky jsou v následujících dnech:

 • 1. leden - Den obnovy samostatného českého státu,
 • 8. květen - Den vítězství,
 • 5. červenec - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje,
 • 6. červenec - Den upálení mistra Jana Husa,
 • 28. září - Den české státnosti,
 • 28. říjen - Den vzniku samostatného československého státu,
 • 17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva


Ostatní svátky jsou ve dnech:

 • 1. leden - Nový rok,
 • Velký pátek (tj. den pátkem před Velikonocemi. Jedná se o tzv. "pohyblivý svátek" a může připadnout na den od 20. března do 23. dubna včetně),
 • Velikonoční pondělí (první pondělí po Velkém pátku),
 • 1. květen - Svátek práce,
 • 24. prosinec - Štědrý den,
 • 25. prosinec - 1. svátek vánoční  
 • 26. prosinec - 2. svátek vánoční

Dny pracovního klidu:

Státní svátky a ostatní svátky jsou dny pracovního klidu (kromě dnů nepřetržitého odpočinku zaměstnance v týdnu).

Významnými dny jsou:

 • 16. leden - Den památky Jana Palacha,
 • 27. leden - Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti,
 • 8. březen - Mezinárodní den žen,
 • 9. březen - Den památky obětí vyhlazení terezínského rodinného tábora v Osvětimi - Březince,
 • 12. březen - Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO),
 • 28. březen - Den narození Jana Ámose Komenského,
 • 7. duben - Den vzdělanosti,
 • 5. květen - Květnové povstání českého lidu,
 • 15. květen - Den rodin,
 • 10. červen -Den památky obětí vyhlazení obce Lidice,
 • 18. červen - Den hrdinů druhého odboje,
 • 27. červen - Den památky obětí komunistického režimu,
 • 8. říjen - Památný den sokolstva,
 • 11. listopad - Den válečných veteránů
Významné dny jsou dny pracovními.


Prodejní doba v maloobchodě a velkoobchodě

V maloobchodě a velkoobchodě je zakázán prodej o těchto státních svátcích a ostatních svátcích:

 • 1. leden - Den obnovy samostatného českého státu a Nový rok,
 • Velikonoční pondělí,
 • 8. květen - Den vítězství,
 • 28. září - Den české státnosti,
 • 28. říjen - Den vzniku samostatného československého státu,
 • 25. prosinec - 1. svátek vánoční a
 • 26. prosinec - 2. svátek vánoční.

V maloobchodě a velkoobchodě je zakázán prodej dne 24. prosince, tj. Štědrý den, a to od 12.00 do 24.00 hodin.
Omezení prodejní doby, výše uvedené, se vztahuje obdobně i na prodejní a výkupní dobu zastaváren, provozoven určených k obchodování s použitým zbožím a zařízení určených ke sběru a výkupu odpadů, a to bez ohledu na velikost prodejní nebo výkupní plochy.

Omezení prodejní doby, ve výše uvedené dny, se netýká:

 • prodejen, jejichž prodejní plocha nepřesahuje 200 m2,
 • čerpacích stanic s palivy a mazivy,
 • lékáren,
 • prodejen v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních stanicích a autobusových nádražích,
 • prodejen ve zdravotnických zařízeních,
 • maloobchodu a velkoobchodu v době, kdy je vyhlášen např. stav nebezpečí nebo nouzový stav

PŘESTUPEK a SANKCE:

 • právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku pokud provozuje prodej nebo výkup ve dnech (a v době), kdy je jejich provozování zakázáno

 • za přestupek lze uložit pokutu do výše 1 000 000 Kč. Dopustí-li se právnická nebo podnikající fyzická osoba přestupku opakovaně, lze uložit pokutu až do výše 5 000 000 Kč.

Dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem provádí Česká obchodní inspekce.

Zdroj:
- zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě
- zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního kliduvloženo: 17.11.2018,  poslední aktualizace stránky: 17.11.2019Návrat na obsah