svicka-v-podobe-rozpuleneho-vejce-stahuje-z-prodeje-coi - QUICK MAGAZÍN | TIŠTĚNÝ ČASOPIS | Aktuality | Zdraví | Trendy | Historie | Právo | Ekonomika | Politika | www.quick-magazin.cz

QUICK MAGAZÍN - LIVE VYSÍLÁNÍ
Aktuality     Zdraví     Trendy     Historie     Právo     Ekonomika     Politika     Eshop     LIVE
Přejít na obsah

Svíčka v podobě rozpůleného vejceČeská obchodní inspekce zjistila v nabídce a prodeji svíčku ve tvaru rozpůleného vejce v přirozených barvách, v jejímž středu je umístěn knot k zapálení.

Výrobek imituje rozpůlené vejce v přirozených barvách. Je nabízen a prodáván samostatně bez obalu. Produkt představuje vysoké riziko pro malé děti s ním manipulující.

Výrobek neobsahuje informace o jeho vlastnostech, o způsobu použití ani informace o nebezpečí, které plyne z jeho nesprávného použití. Postrádá také informaci o výrobci, dovozci, popř. dodavateli. Neobsahuje údaj o výrobním čísle ani čárový kód.

Svíčka má velikost cca 4x6 cm.  

Výrobek nesplňuje předepsaná ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (ust. § 2 odst. 1 písm. h) a podle ust. § 7a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele). Dle ustanovení § 7a zákona o ochraně spotřebitele je zakázáno vyrábět, dovážet, vyvážet, nabízet, prodávat nebo darovat výrobky nebezpečné svou zaměnitelností s potravinami.

ČOI zjistila, že díky realistickému vzhledu a tvaru rozpůleného vejce může u výrobku snadno dojít k polknutí či vdechnutí oddělených částí vosku a ty pak mohou malé děti či osoby s omezenou schopností orientace vložit do úst nebo polknout. Následně může dojít k zablokování dýchacích cest.  

Česká obchodní inspekce uložila opatření ve formě stažení výrobku z trhu.

Výrobek byl nahlášen kontaktnímu bodu na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR a informace o něm zveřejněny v evropském systému včasného varování před nebezpečnými výrobky „RAPEX“.

Informace o výrobku:

SVÍČKA – ROZPŮLENÉ VEJCE

Název výrobku: Svíčka
Číslo výrobku: Neuvedeno
EAN: Neuvedeno
Identifikační údaje dovozce: Neuvedeno
Identifikační údaje výrobce: Neuvedeno
Země původu: Neznámá
Prodávající: Goldmoon-DH s.r.o. se sídlem Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10, IČ: 04810210

zdroj a foto: ČOIvloženo: 24.6.2019,  poslední aktualizace stránky: 24.6.2019Návrat na obsah